Rejs Pogorią po Morzu Śródziemnym

EOZŻ jest organizatorem rejsu po Morzu Śródziemnym. Rejs zaczyna się w porcie włoskim (zatoka Genueńska) w dniu 04.04.2015r. i kończy w dniu 11.04.2015r. Trasa rejsu zostanie ustalona w zależności od warunków pogodowych, odwiedzimy min. 2 porty śródziemnomorskie.

Dodatkowym atutem jest fakt, że organizator zapewnia transport do Statku i po wyokrętowaniu do Polski, tym samym transport jest w cenie rejsu.

W skrócie:
1. Warunki uczestnictwa:

  • rejs familijny,
  • wiek 15 do 70+,
  • dobry stan zdrowia,
  • wypełniona karta uczestnictwa (do pobrania tutaj: zgloszenie_pogoria.pdf
  • pozytywna opinia lekarza,

 

 2. Koszty:

  • koszt całkowity wynosi 1900,-zł, przy czym wpłaty można dokonać w trzech ratach:
  1. rata płatna do 31.08.2014r w wysokości 500,-zł
  2. rata płatna do 10.12.2014r w wysokości 800,-zł
  3. rata płatna do 28.02.2015r w wysokości 600,-zł

Uwaga! młodzież  w wieku 15 - 25 lat posiada zniżkę 200,- zł tj. koszt całkowity 1700,-zł

Bardzo ważne są terminowe zapisy i wpłaty, gdyż kwalifikacja uczestnika następuje wg. daty otrzymania zgłoszenia i dotrzymania terminu pierwszej wpłaty.3. Dane do przelewu:

Wpłaty należy dokonywać na konto EOZŻ z dopiskiem „rejs POGORIA”.

Nr konta : 29 1020 1752 0000 0102 0068 4308

Adres: 82-300 Elbląg ul. radomska 29, Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski