Prezes - Henryk Malentowicz

Vice Prezes ds. sportu - Adam Kapczyński

Vice Prezes ds. szkolenia - Daria Rybarczyk

Skarbnik - Andrzej Hulanicki    

Sekretarz - Bolesław Tomkiewicz     

Przewodniczący kom. Szkolenia - Leszek Kapczyński

Członek Zarządu ds. sportu - Przemysław Żyła                                        

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Stefan Krzekotowski