Przeliczniki KWR

W regatach wg formuły KWR mogą uczestniczyć jachty żaglowe posiadające aktualny współczynnik przeliczeniowy KWR. Pomiarów dokonują członkowie zespołu mierniczych, w składzie:

Mierniczy Telefon kontaktowy Adres e-mail
Bogdan Justyński 505 062 240 bjustynski@poczta.neostrada.pl
Marian Drabiński 694 463 572 drabinski@interia.pl
Henryk Malentowicz 609 510 119 h_malentowicz@wp.pl

 
Niepomierzone jednostki należy zgłaszać do mierniczych w terminie do 15.05.2013r, by ustalić termin pomiarów. Pomiary wykonywane sa bezpłatnie - armator pokrywa jedynie koszt wypożyczenia wagi (20,- PLN) i koszt wynajmu dźwigu.

Aktualnie pomierzone jednostki regatowe wraz z przeliczonymi współczynnikami KWR prezentujemy w linku po kliknięciu CZYTAJ WIĘCEJ


Lista aktualnych współczynników przeliczeniowych wg formuły KWR dla regat z kalendarza EOZŻ: lista_KWR.pdf